Poszukuję…


Jak widać w niektórych działach niniejszej  witryny – jest w niej sporo „białych plam” – część z nich wynika z braku materiałów.
Poszukuję zatem różnych materiałów o Stefanie Garczyńskim.
Chodzi mi zwłaszcza o to, co trudno znaleźć w Internecie (materiały nieindeksowane publicznie lub nigdy nie udostępnione), głównie o refleksje o lekturach,  recenzje oraz opinie, wspomnienia – zarówno obce jak zwłaszcza  własne [zachęcam!], artykuły prasowe (skany, zdjęcia), zdjęcia Autora, pamiątki, dane biograficzne i bibliograficzne, itp.

Z góry bardzo dziękuję i proszę o informacje via tutejszy kontakt.

Dziękuję też za pierwsze wejścia na stronę – kilkaset w 3 dni!

Wprowadziłem opis kolejnej książki – O dawaniu.

Admin

 

Opisy pojedynczych książek

Każda książka Stefana Garczyńskiego będzie miała swój opis. Oczywiście – w miarę wprowadzania tych opisów.
Przykładowo, pierwszy taki opis uzyskała książka Błąd. Źródła. Unikanie. na tej pod-stronie.
Będzie też zbiorczy wykaz już umieszczonych opisów tutaj.

Opisy będą miały standardową strukturę (zobacz).
Co do dostępności samych książek, to na razie nie dysponujemy zaktualizowanymi własnymi wersjami.
Dawne wersje niektórych, z lat 2006-8, nie odpowiadają współczesnym wymogom i wymagają przerobienia.
Najpierw będą udostępnione wersje demo, tj. wybrane fragmenty utworów.
Tworzenie e-booków, ew. wersji drukowanych i ew. dystrybucja to etap jeszcze nie zdefiniowany w koncepcji i szczegółach, chociaż taki jest nasz cel.
Zapraszam do śledzenia dalszych opisów.
Zbieramy też następne recenzje, opinie i inne materiały – licząc na pomoc Czytelników.

 

Pierwsze kroki

Szablon jaki widzisz jest bardzo ascetyczny. Będzie lepszy, ale nie to jest teraz priorytetem; w pierwszym rzędzie chciałbym przełożyć tutaj całkiem dużo treści ze starego serwisu.  Do tego dochodzi ustalenie słów kluczowych (keywords) i opisów (descriptions), korekta po nie zawsze dobrym skanowaniu i OCR, linkowania.
Jestem na początku tej drogi, więc nie dziw się, że jeszcze wiele linków (starych) jeszcze nie działa, bo i odpowiednie pliki jeszcze nie zostały przeniesione …
Po wprowadzeniu głównych plików z zakładek po lewej stronie zacząłem od umieszczania dawnych artykułów autora i materiałów „zagłębionych” w przyjętej strukturze strony.
Dostęp do nich mamy przez link Artykuły w ramach zakładki Utwory (na dole).
W dalszej kolejności pojawią się Wspomnienia i Recenzje (dostęp poprzez zakładki po lewej stronie).

Poszukuję jednocześnie dobrych ‚wtyczek’ na licznik i społecznościowych (obecne nie są satysfakcjonujące), itd.
Będę wdzięczny za polecenie tych dobrych.
Na tym kończę ten krótki wpis ‚techniczny’, bo zasadnicza praca wzywa 🙂