Biogram

Biogram Autora

[ Przyczynek]

Stefan GARCZYŃSKI urodził się w Warszawie w r. 1920. Przed wybuchem wojny zdążył ukończyć warszawskie gimnazjum im. Mikołaja Reja i rozpocząć w Poznaniu studia prawno-ekonomiczne.
W pierwszych latach okupacji pracował na statkach i przystaniach Żeglugi Rzecznej „Vistula”, co mu dawało możność szmuglowania żywności do Warszawy, przewożenia gazetek na prowincję i poznawania wszelkiego rodzaju ludzi.
Po wojnie ukończył studia w Akademii Nauk Politycznych, pracował zaś kolejno w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Banku Handlowym i w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, parając się równocześnie publicystką na tematy literackie i gospodarcze.
W r. 1951 został aresztowany i oskarżony z art. 23 M. K.K. o „pisanie i próby rozpowszechniania prac mogących wyrządzić istotną szkodę interesom państwa”. Skazany na 4 lata więzienia, odzyskał wolność dzięki amnestii w r. 1953.
Od tej pory zarabiał na życie udzielaniem lekcji angielskiego i pisał na tematy związane z psychologią i kulturą życia codziennego. Wydał 25 książek, z których niejedna miała kilka wydań. Najważniejsze z nich to Współżycie łatwe i trudne (1966, 1969, 1973. 1978), Potrzeby psychiczne: niedosyt, zaspokojenie (1969, 1972), Błąd – źródła i zapobieganie (1973), O radości (1983), Anatomia komizmu (1989). Jest także autorem popularnych książek dla dzieci (Misiołek, Na stromym dachu, Mały).
Pełny wykaz książek i publikacji podajemy na stronie Utwory

Stefan Garczyński zmarł w Warszawie w 1993 r. – po ciężkiej i długiej chorobie.

PS.
Zbieramy więcej danych do biogramu – prosimy o nadsyłanie do administratora strony (> Kontakt).

Uzupełnienie w Powiązania rodzinne

Patrz też dział Wspomnienia o Autorze 

 

		
1+

 

Podziel się / Share Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Zobacz jeszcze / See also Facebookpinterest