Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie. Recenzja.

Stefan Garczyński. Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie.
Nasza Księgarnia, 1972.

(recenzja)

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” na ogół kojarzy się z ilustrowanymi bajkami dla dzieci i przygodowymi czytadłami dla młodzieży szkolnej. Rzadziej zaś zwracamy uwagę, że wydaje ono wiele niezwykle mądrych i pouczających, a przy tym jasno napisanych pozycji, których lekturę warto by było zalecić przede wszystkim dorosłym. Tak właśnie rzecz się przedstawia w przypadku książki Stefana Garczyńskiego o potrzebach psychicznych.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co kryje się za słowami „potrzeby psychiczne”.
A przecież kryje się za nimi całe nasze życie – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. One przesądzają o kulturze społeczeństwa, jego uczuleniach, a niekiedy przesądach, o dominujących wartościach społecznych, ideach krążących w zbiorowości o celach działań ludzkich. Z drugiej strony – potrzeby psychiczne są siłą napędową indywidualnej osobowości – miedzy niedosytem i zaspokojeniem tych potrzeb zdaje się przebiegać wąska linia dzieląca poczucie radości i szczęścia od trosk i dolegliwości.
Garczyński pisze o tych potrzebach i ich źródłach, o sposobie ich zaspakajania oraz o skutkach niezaspokajania, a rozważania te pozwalają czytelnikowi lepiej poznać samego siebie, zrozumieć wiele codziennych – z pozoru spontanicznych i nie kontrolowanych – reakcji i odczuć. Ale znaczenie jego książek polega też na rozszerzeniu samego pojęcia „potrzeby” poza to, co najczęściej przez nie rozumiemy.
Równie ważne tedy stają się inne, pozamaterialne potrzeby, właśnie potrzeby psychiczne, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, uznania, znaczenia, bliskiego kontaktu, aktywności, poznania, piękna, sensu i wartości oraz – zdaniem Autora najważniejsza – potrzeba zaspakajania potrzeb innych ludzi. Te potrzeby wzbogacają świat zewnętrzny i wewnętrzny, czynią go piękniejszym, a życie ludzkie bardziej twórczym. Analizując je i przybliżając Stefan Garczyński każe czytelnikowi zastanowić się nad sensem egzystencji i nad tym, co w życiu ludzkim naprawdę wartościowe i cenne.

Ukazało się w „Kultura”, 18.11,1973.


Wspomóż tę stronę i czytelnictwo

		
0
0
Podziel się / Share Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail
Zobacz jeszcze / See also Facebookpinterest